Familie- en systemische opstellingen

Wanneer en voor wie?
Opstellingen kunnen verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor mensen die met vragen zitten over relaties met een partner, ouders, broers of zussen of met hun kinderen, vragen over hun eigen leven, over patronen die steeds terugkomen, over het (steeds) vastlopen in bepaalde situaties, zoals in werk of studies, of over diepe emoties.
Opstellingen kunnen dus uitkomst bieden voor een scala aan vragen, die je al langer bezig houden en waar je nog geen inzicht over hebt gekregen.

Een opstelling kan helpen bij die vragen die te maken hebben met het feit dat je deel bent van een familiesysteem en bent verbonden met de dynamiek van het familiesysteem. Vaak ligt de wortel van de dynamiek niet bij de cliënt, maar bij iemand anders in het systeem. Dit kan familie zijn die nog in leven is of reeds is overleden.
Deze systemen kunnen invloed hebben op je gedrag, welzijn en je energetisch balans en kunnen daarmee ook van invloed zijn op je gezondheid.
Systemische opstellingen maken zichtbaar wat er in een systeem speelt. Het maakt je ervan bewust dat je deel uitmaakt van systemen die groter zijn dan jijzelf. Bewuste en onbewuste factoren worden helder en tevens beïnvloedbaar gemaakt.

Hoe werkt het?
Bij de familieopstelling wordt onderzocht of huidige belemmeringen in het persoonlijk leven of in relaties voortkomen uit eerdere gebeurtenissen in de familie. Vragen of belemmeringen hoeven echter niet altijd gerelateerd te zijn aan deze familiesystemen. Er kunnen meer mogelijkheden worden onderzocht, zoals een loopbaanopstelling rond werk- of beroepskeuze, een organisatieopstelling rond samenwerkings- of effectiviteitsvragen, of een gezondheidsopstelling rond ziekte en chronische klachten.

Opstellingen doe je meestal in een groep, maar het kan ook individueel gedaan worden. Degene die een thema wil inbrengen, nodigt uit de kring van deelnemers mensen uit om zijn of haar familieleden te representeren. Deze representanten hoeven daar niets voor te doen en hebben ook nauwelijks informatie over de familie van de cliënt. De cliënt heeft alleen een paar belangrijke feiten over de familie verteld.
Dan stelt de cliënt, intuïtief, de representanten van haar of zijn familieleden in de ruimte op. Hij legt zijn handen op de schouders van de representant van zijn moeder en brengt haar naar de plek die zijn innerlijk beeld of gevoel aangeeft. Dan doet hij hetzelfde met de andere representanten, en ook met een representant van zichzelf.

organizational-constellations

Wat biedt het?
Inzicht in de verhoudingen binnen familiesystemen
Tijdens de opstelling gebeurt er iets opmerkelijks en wonderlijks, waar we nog geen echte verklaring voor hebben: de representanten voelen zich als de werkelijke familieleden ten opzichte van elkaar. Zo ontstaat een meestal herkenbaar beeld van de verhoudingen en loyaliteiten in het familiesysteem. Samen met de begeleider wordt gezocht om compleet te maken, wat nog niet voltooid was, of bijeen te brengen, wat gescheiden of verloren was.
De (positieve) doorwerking van een opstelling kan soms maanden, soms zelfs jaren effect hebben. Voortdurend “vallen er kwartjes”, en het leven wordt (geleidelijk) anders.

Inzicht in systemische relaties voor ziektes of symptomen
Sinds een aantal jaren is er een groeiende belangstelling om te kijken naar symptomen en ziekten vanuit het systemisch perspectief. Hoe kunnen (langdurige) symptomen en ziekten verband houden met patronen in familiegeneraties? Hoe volgt iemand, meestal onbewust, het lijden van iemand anders in zijn of haar familiesysteem? Bestaat er een systemische “boodschap” in een symptoom of ziekte? Op deze wijze kunnen familieopstellingen helpen te onderzoeken of er systemische relaties zijn voor een ziekte of symptoom. Dit kan ook positief bijdragen aan de condities voor genezing, zielenrust, en verbetering van de relaties met dierbaren.

3