Bewustzijnscoaching

Leven in Vrijheid!
Op elk moment kun je een nieuwe keuze te maken en kiezen hoe jij wil zijn, vanuit wie jij werkelijk bent, vanuit je kern, je hart, je ziel.
Het is dan mogelijk de stap te maken van overleven (uit oude patronen) naar leven in vrijheid. Vrij van kaders hoe je zou moeten leven, vrij van aangeleerde patronen uit je verleden, vrij van veroordelingen naar jezelf en anderen, vrij van schuldgevoelens, vrijer van schaamte of angsten. In alle vrijheid kiezen je pure zelf te zijn…….

cropped-2.jpg

Werkwijze van Sandra Schot
Sandra Schot heeft zelf al vele jaren ervaring met bewustwordingsprocessen en deze doorlopen. In een veilige en vertrouwelijke sfeer zullen die onderwerpen aan worden gesneden die jou inzichten geven om stappen dichter bij jezelf te komen. Door de energetische ondersteuning in het coachgesprek en de energetische behandeling zullen inzichten veel gemakkelijker en sneller bij jezelf binnenvallen.

Uiteraard gaan we eerst samen bepalen wat de onderwerpen en vragen zijn waar jij je op wil richten. Je hebt altijd zelf de leiding in het doel van het coachtraject. De ervaring leert dat het werkelijke diepere doel waarvoor men komt vaak anders is dan waarvoor men in eerste instantie het contact zoekt.

Sandra Schot laat je zelf bijdragen in een zo open en eerlijk mogelijk het gesprek. Hoe eerlijker je kunt zijn over je gevoelens, je gedachten, je gedragingen, hoe sneller jij immers tot de kern kan komen van jouw volgende inzicht naar bewustwording van jezelf. Bewustwording is een geleidelijk persoonlijk proces. Het kost tijd en doorzetting om oude patronen te doorbreken en nieuwe patronen eigen te maken. Sandra Schot begeleidt jou in je bewustwordingsproces, om zoveel mogelijk helder te krijgen wat jou kan helpen in jouw stappen naar jouw echte zelf.

3